Požár skládky odpadů v Otmarově

04:26 vyhlášen KOPIS požár skládky odpadů a odpadních produktů –
jednalo se o dohořívání nedovolené skládky odpadů v Otmarově.
04:30 výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+3 (Matula Mojmír, Oprchal Petr,
Dostál Zdeněk a Husák Petr)
Naše jednotka se dostavila na místo zásahu jako druhá v pořadí. Jednalo se o
dohořívání nedovolené skládky odpadů za obytnými domy ve směru na Měnín,
kterou zřejmě někdo úmyslně zapálil ve večerních hodinách předešlého dne.
Skládka se po nedokonalém uhašení v ranních hodinách sama vzňala. Na místě
zásahu již prováděla průzkum profesionální jednotka hasičů ze stanice Židlocho-
vice. Naše jednotka vyčkávala na příjezdové komunikaci na rozkazy velitele zásahu.
Na místo se mezitím dostavily ještě jednotky ze Sokolnic a z Holasic. Ty byly vzá-
pětí velitelem zásahu odeslány zpět na domovské základny. Naše jednotka byla
ponechána v záloze pro případ, že bude potřeba doplnit cisternu z HZS stanice
Židlochovice vodou. Doutnající skládka byla uhašena za pomocí jednoho proudu.
Po odevzdání dílčí zprávy o zásahu byla jednotka v 05:28 hod. odeslána zpět na
základnu.
05:44 návrat jednotky na základnu, úklid výstroje a výzbroje, vypsání
jízdního výkazu, akceschopnost jednotky nahlášena na Kopis.