Požár nízké budovy v Sokolnicích

06:29 vyhlášen KOPIS požár nízké budovy v Sokolnicích – jednalo se o
požár střechy, dílny a dřevěných kancelářských budov v hospodář
ském komplexu v Sokolnicích, který měla v pronájmu firma Autodo-
prava Matějka z Moutnic.
06:35 výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+2 (Matula Mojmír, Dostál Zdeněk a
Dostál Richard)
06:43 výjezd DA Avia 30 s osádkou 1+7 (Kohoutek Petr, Formánek Roman,
Riedl Zdeněk, Havránek Václav, Gargula J. st., Oprchal Pavel,
Novotný Petr a Dohnálek Jiří ml.)
První jednotka s T 148 CAS 32 se ihned po příjezdu na místo zásahu nahlásila veliteli zásahu. Ten ji vydal patřičné rozkazy – naše jednotka byla prvotně určena k doplnění cisterny profesionálních hasičů ze stanice Brno – Slatina, která stála venku před hořícím komplexem, ostatní jednotky zasahovali vevnitř rozsáhlého areálu budov.02-300x225 03-300x225 po-prijezdu-300x225

Celý tento komplex měl ke svému podnikání pronajat moutnický podnikatel p. Matějka. V době příjezdu byla již v plamenech celá hospodářská budova (dílny) i se střechou. V dílně se nacházelo nákladní a osobní vozidlo – obě shořela, dále svářecí souprava, kterou se podařilo před plameny vyvézt. Ve stodole se nacházela ještě jedna tlaková láhev, tu zasahující hasiči po celou dobu ochlazovali vodou.

svarovaci-souprava-v-ohni-300x225

Druhé družstvo s Avií se ihned po příjezdu rovněž nahlásilo veliteli zásahu, bylo však ponecháno v záloze, nezasahovalo. V té době se oheň rozšířil i na vedlejší dřevěné kanceláře. Zasahující jednotky se v té době potýkaly s velkým nedostatkem vody – vodu museli kvůli nízkému tlaku v hydrantech vozit hasiči ze tří různých míst v okolí. Velitel naší jednotky Josef Gargula st. byl velitelem zásahu v průběhu akce dočasně jmenován náčelníkem štábu – shromažďoval veškeré údaje o počtu zasahujících jednotek, techniky a jejich činnosti při zásahu. Naše jednotka s T 148 CAS 32 dále prováděla kyvadlovou dopravu vody – zásobovala zasahující jednotky přímo vevnitř hořícího areálu.

nez-muze-byt-vynesena-musi-se-zmerit-jakou-ma-teplotu-225x300 v-chlazeni-je-treba-pokracovat-300x225

Požár se podařilo lokalizovat až kolem 10 hod. Jednotky se poté soustředily na rozebírání konstrukcí, vynášení věcí a dohašování lokálních ohnisek požáru. Podařilo se zajistit dálkovou dopravu vody pomocí PS 12 přímo na požářiště. Jednotky byly postupně odesílány na své domovské základny, na místě zůstala pouze domácí jednotka ze Sokolnic, která střežila požářiště.

dusledky-pozaru-300x225

Na likvidaci rozsáhlého požáru se podílelo pět jednotek profesionálních a devět jednotek dobrovolných hasičů.
09:10 návrat DA Avia 30 na základnu, úklid výstroje a výzbroje, vypsání jízdního
výkazu, akceschopnost jednotky nahlášena na Kopis.
10:30 návrat i druhého zasahujícího vozidla T 148 CAS 32 – úklid použité výstroje a
výzbroje, pověšení mokrých hadic do věže, doplnění suchými hadicemi,
vypsání jízdního výkazu, akceschopnost jednotky nahlášena na Kopis.