Požár nepovolené skládky odpadů za Měnínem ve směru na Blučinu

17:46 vyhlášen KOPIS požár nepovolené skládky odpadů – jednalo se nedo-
volené pálení domovního odpadu za Měnínem ve směru na Blučinu .
17:51 výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+2 (Kohoutek Petr, Oprchal Petr,
a Jiří Dohnálek)
další členové jednotky držely po dobu nezbytně nutnou pohotovost v hasič-
ské zbrojnici.
Naše jednotka byla operačním důstojníkem za pomocí vysílačky odvolávána ještě
v průběhu jízdy k samotnému místu zásahu. To se nacházelo přímo u silnice
z Měnína ve směru na Blučinu v příkopě, kde hořela nepovolená skládka odpadu,
kterou někdo úmyslně zapálil. V té době už byla naše jednotka vzdálena jen něko-
lik stovek metrů od samotného místa zásahu, proto se dostavila až na místo a
nahlásila se veliteli zásahu. Naše technika i s mužstvem byla ponechána v záloze.
Po úplném dohašení a odevzdání dílčí zprávy o zásahu byla jednotka velitelem zásahu
odeslána zpět na domovskou základnu.
18:27 návrat jednotky na základnu, úklid výstroje a výzbroje, vypsání
jízdního výkazu, akceschopnost jednotky nahlášena na Kopis.