Požár polní porost- strniště v Těšanech

23:10 vyhlášen KOPIS požár lesní, polní porost, tráva v Těšanech -jednalo se plně rozvinutý požár pole o rozměrech 100 x 200 m za
obcí Těšany směrem na Šaratice.
23:15 výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+2 (Matula Mojmír,Dostál Zdeněk
a Dostál Richard)
23:20 výjezd DA Avia s osádkou 1+5 ( Kohoutek Petr, Riedl Zdeněk,
Husák Vít ml., Husák Petr, Novotný Petr, Novotný Pavel )
Jednalo se o plně rozvinutý požár pole (strniště) o rozměrech asi 100×200 m., který byl viditelný již z velké dálky. Naše jednotky se dostavily na místo zásahu jako druhá a třetí v pořadí. Neprodleně po příjezdu se nahlásily veliteli zásahu, kterým byl v té době velitel jednotky domácího SDH Těšany. Ten vydal patřičné rozkazy – jednotka s T 148 CAS 32 byla odeslána hasit požár pomocí lafetové proudnice na druhý konec hořícího pole po směru větru, druhá jednotka byla ponechána v záloze a byla připravena k hašení požáru za pomocí jednoduchých hasebních prostředků (lopat).Na místo také dorazil traktor s pluhem, který provedl oborání požářiště,aby tak zamezil dalšímu případnému rozšíření požáru. Požár byl však během krátké doby lokalizován a při příjezdu profesionálních hasičů ze stanice Židlochovice byl již takřka uhašen. Místo zásahu a velení si přebral velitel z HZS Židlochovice, na místo se dostavila i Policie ČR. Velitel zásahu rozhodl o zřízení čerpacího stanoviště pro kyvadlovou dopravu vody v Těšanech u OÚ. Naše jednotka s DA Avia byla posléze odeslána zpět na domovskou základnu, druhá jednotka s CAS 32 byla odeslána na čerpací stanoviště k doplnění vody do cisterny. Po úplném dohašení všech lokálních ohnisek požáru a po předání dílčí zprávy o zásahu byla i naše druhá jednotka odeslána zpět na svoji základnu.
00:15 návrat DA Avia 30 na základnu, úklid výstroje a výzbroje, vypsání jízdního
výkazu, akceschopnost jednotky nahlášena na Kopis.
00:45 návrat druhého zasahujícího vozidla T 148 CAS 32 – úklid použité výstroje a
výzbroje, vypsání jízdního výkazu, akceschopnost jednotky nahlášena na
Kopis.
V neděli dopoledne pak zasahující členové jednotky provedli údržbu a kontrolu techniky a použité výstroje. Obě vozidla byla umyta, interiér vozidel prošel důkladnou očistou, úklid šatny výjezdové jednotky a garáže.