Požár nízké budovy v Těšanech

03:08 vyhlášen KOPIS požár nízké budovy v Těšanech – jednalo se
plně rozvinutý požár dřevěné chaty ve vinohradech za obcí Těšany u
těšanské přehrady.
03:14 výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+2 (Oprchal Petr, Dostál
Zdeněk a Dostál Richard)
03:20 výjezd DA Avia s osádkou 1+6 (Putna T., Formánek Roman,
Riedl, Dohnálek Jiří ml., Husák Petr, Žáček Lukáš, Novotný Pavel )Naše jednotky se dostavily na místo zásahu jako druhá a třetí v pořadí, v podstatě souběžně s domácí jednotkou SDH Těšany. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o požár dřevěné chatky o půdorysu asi 5×5 m. ve vinohradech za Těšana-mi u tzv. těšanské přehrady. Požár byl již plně rozvinutý – 4. fáze. Naše jednotka s technikou T 148 CAS doplňovala vodou cisternu domácí jednotky, která požár zlikvidovala za pomocí jednoho bojového proudu. Výsledkem řádění ohnivého živlu byla zcela vyhořelá dřevěná chata (až do základu), která sloužila majiteli k odpočinku při práci ve vinohradě a jako skladiště materiálu. Na místo zásahu se mezitím dostavily další povolané jednotky – SDH Šitbořice a profesionální jednotka HZS Židlochovice, které již ovšem nebyly nuceny zasahovat. Místo zásahu a velení si přebral velitel z HZS Židlochovice, na místo se dostavila i Policie ČR. Velitel zásahu provedl průzkum situace a vyhodnocení zjištěných poznatků. Na místě zásahu byla ponechána pouze domácí jednotka SDH Těšany, která bude střežit požářiště, ostatní jednotky byly odeslány zpět na své domovské základny. Policie ČR mezitím odjela zjistit majitele vyhořelé chaty. Po odevzdání dílčí zprávy o zásahu naše jednotky odjely na domovskou základnu.
04:12 – návrat jednotek na základnu, úklid výstroje a výzbroje, vypsání jízdních
výkazů, akceschopnost jednotky nahlášena na Kopis.