Odstranění nebezpečných stavů – Sněhová kalamita

Odstranění nebezpečných stavů – I.stupeň, sněhová kalamita, záchrana lidí a techniky v blízkém okolí Moutnic

20:27 vyhlášen KOPIS poplach : technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů – I.stupeň, sněhová kalamita, záchrana
lidí a techniky v blízkém okolí Moutnic
20:37 výjezd CAS 32 T 148 s osádkou 1+3 ( Oprchal Petr, Putna
Tobiáš, Kohoutek Petr a Urban Svatopluk )

Naše jednotka byla KOPIS vyslána na pomoc s vyprošťováním vozidel a lidí, kteří uvízli v prudkých sněhových závějích v blízkém okolí Moutnic. Velitel zásahu Petr Oprchal rozhodl o sestavení 3 průzkumných skupin, které postupně procházely trasy Moutnice – Těšany, Moutnice – Jalovisko a další. CAS 32 T 148 byla KOPIS odeslána na trasu Moutnice – Nesvačilka – Těšany, kde se nacházely v uvězněných vozidlech diabetičtí spoluobčané. Tyto osoby byly vyproštěny a následně i s vozidly odvezeny na naši hasičskou zbrojnici, ve které bylo zřízeno záchytné centrum na pomoc všem takto postiženým lidem z okolí. Dále KOPIS naší jednotku odeslal na trasu Moutnice – Telnice, rovněž za účelem vyproštění vozidel ze závějí. Celý zásah byl koordinován za pomocí nových ručních radiostanic (7), kterými byla naše jednotka nedávno vybavena. Celý zásah byl komplikován silným větrem s hustým sněžením, které později přešlo v drobný namrzající déšť. Postupně tak byly na všech trasách vyprošťována všechna uvízlá vozidla a posádky byly odesílány na naši hasičskou zbrojnici. Zde jim byla poskytnuta veškerá pomoc : teplé pití, občerstvení, ubytování, v případě potřeby první pomoc aj.
Na všech zmiňovaných trasách pomáhali členové naší jednotky i s technikou s vyprošťováním vozidel do té doby, než byly všechny silnice zprůjezdněny. Teprve tehdy mohl velitel zásahu rozhodnout o ukončení dnešního zásahu. Naše jednotka se tak mohla vrátit zpět na svoji základnu. Dílčí zprávu o zásahu po vypsání zašleme v elektronické podobě na stanici do Židlochovic.

23:46- návrat jednotky na základnu, vypsání jízdního výkazu, akceschopnost
jednotky nahlášena na Kopis.

Nicméně tímto ještě nebyl dnešní zásah zdaleka ukonce. Členové jednotky i po návratu pomáhali lidem, kteří byli soustředěni na hasičské zbrojnici. Ti se postupně rozjížděli do svých domovů. Někteří však raději zvolili jinou variantu a rozhodli se u nás v Moutnicích přespat (ubytovna na hřišti, u přátel) a vyčkat do rána až se celá situace uklidní. Zásah tak pro nás byl ukončen až kolem 04:00 hodiny ranní sobotního času s odjezdem posledního zachráněného.

Zásahu se osobně zúčastnili tito členové JSDH Moutnice : Mojmír Matula, Zdeněk Dostál, Richard Dostál, Petr Oprchal, Svatopluk Urban, Pavel Novotný, Petr Kohoutek, Václav Hrdý, David Kusý, Josef Gargula st., Josef Gargula ml., Václav Havránek, Roman Formánek, Tobiáš Putna

Členové SDH, kteří zajišťovali pomoc v hasičské zbrojnici (první pomoc, občerstvení atd.) : Marie Gargulová, Iveta Dohnálková, Lukáš Dohnálek, Tomáš Gargula, Eliška Riedlová, Stanislav Hemala, Václav Husák, Barbora Husáková, Kateřina Pečenková + starosta obce Ing. Pavel Drahonský

Všem, kteří se na tomto zásahu jakkoliv podíleli patří naše obrovské a upřímné poděkování !!!!