Držení pohotovosti – požár skladu slámy – Vlasatice

Nepříliš častý typ zásahu nám byl ohlášen 30. 10. 2018 v 13:54.
Naše jednotka zaujala pohotovost na vlastní základně z důvodu velkého množství vyslaných jednotek
k požáru skladu slámy ve Vlasaticích. Naše jednotka je pro tyto případy předurčena k záloze
profesionální jednotky ze Židlochovic. Naším úkolem je ve stanoveném počtu zaujmout až do
odvolání pohotovost na základně abychom v případě potřeby vyjeli k jakékoli události v okolí do dvou
minut.
Tato pohotovost trvala až do 21:01, kdy jsme po domluvě s KOPIS mohli pohotovost ukončit. Během
této doby nebylo naší pomoci třeba.
Počet členů jednotky držících pohotovost: 12