Taktické cvičení – požár haly vepřína Agromonet Moutnice

Prozatím posledním zásahem JSDH Moutnice bylo taktické cvičení dne 18. 11. 2018 v 13:46, které pro
jednotku připravil velitel družstva Lukáš Dohnálek. Dle plánu cvičení došlo k požáru haly vepřína
v areálu firmy Agromonet Moutnice a na místě je neznámý počet pohřešovaných.
Jednotka ke cvičení vyjela s oběma vozidly v počtu 9 hasičů a během cvičení se zdokonalovala
v rozvinutí útočných proudů, průzkum zakouřené budovy, evakuaci osob, první pomoc a mnoho
dalších potřebných činností, které se nám budou velmi hodit v reálných situacích u budoucích zásahů.
Jednotka po ukončení cvičení provedla vyhodnocení celého cvičení a v 15:15 se vrátila zpět na svoji
základnu.
Děkujeme všem zúčastněným figurantům za pomoc při realizaci cvičení, firmě Agromonet Moutnice
za umožnění cvičení v jejich prostorách a v neposlední řadě Lukáši Dohnálkovi a všem ostatním, kteří
toto cvičení připravili.