Požár pole – bažantnice

Po delší odmlce nám byla další událost ohlášena 15. 10. 2018.

Jednotka byla vyslána k požáru posečeného kukuřičného pole u rumunské bažantnice.
Jednotka byla povolána v 14:17 a vyjela v 14:21. Na místo se dostavila jako první v pořadí a ihned
zahájila hašení požáru, který se vlivem větru dále rozšiřoval. Požár zasáhl plochu asi 100×150 metrů.
Prováděli jsme hašení fronty požáru pomocí kropící lišty. Poté se na místo dostavila profesionální
jednotka ze Židlochovic a její velitel si převzal velení. Po objetí celého obvodu požářiště jednotka
započala s proléváním doutnajících míst pomocí D proudu. Z důvodu potřeby další vody byl DA
jednotky odeslán ke své základně, kde měl za úkol připravit čerpací stanoviště pro CAS 30 PS
Židlochovice. Po spotřebování veškeré vody v naší CAS byla cisterna také poslána k doplnění vody na
čerpací stanoviště.
Po doplnění vody se cisterna vydala zpět na místo, avšak během cesty byla z důvodu provedené
likvidace požáru odeslána zpět na základnu.
Návrat na základnu: 15:09
Počet členů jednotky u zásahu: 6
Zasahující jednotky: JSDH Moutnice, PS Židlochovice, JSDH Blučina a JSDH Měnín
Množství spotřebované vody: 6 600 litrů