Požár rodinného domu v Měníně

09:31 vyhlášen KOPIS požár rodinného domu v Měníně – jednalo se o
požár garáže, dílny a střechy v zadní části traktu rodinného domu
09:36 výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+2 (Oprchal Petr, Husák Petr
a Dostál Richard)
09:41 výjezd DA Avia s osádkou 1+10 (Kohoutek Pet, Riedl Zdeněk,
Gargula Josef st., Dohnálek Jiří ml., Putna T., Urban Sv., Oprchal
Pavel a Novotný Pavel )
Naše jednotky se dostavily na místo zásahu jako třetí, respektive čtvrtá v pořadí a neprodleně po příjezdu na místo se nahlásily veliteli zásahu. Jednalo se o požár garáže ve které bylo zaparkováno vozidlo Škoda Fabia, dále přilehlé dílny a zasažen byl i půdní prostor včetně střechy a to vše v zadní části traktu rodinného domu.Tímto požárem byly ohroženy i přilehlé sousedící budovy.

012-300x224 023-300x224 033-300x224

Velitel zásahu vydal naší jednotce patřičné rozkazy – naše T 148 CAS 32 doplňovala cisternu T 815 profesionálních hasičů ze stanice Židlochovice, část jednotky za pomocí nastavovacích žebříků hasila jedním „C“ proudem přilehlou dílnu a ochlazovala štítovou zeď sousedícího stavení, další členové jednotky byli vysláni k průzkumu půdních prostor a pomáhali vyklízet slámu ze sousední půdy, protože hrozilo rozšíření požáru i na tuto část objektu, ostatní členové byli ponecháni v záloze pro případ potřeby.

042-300x224 051-300x224 061-300x224

Požár se však podařilo zasahujícím jednotkám včas lokalizovat a díky tomu již nedošlo k dalším škodám a rozšíření požáru. Po ohledání místa zásahu vyšetřovatelem a Policií ČR se naše jednotka účastnila ještě dohašování lokálních ohnisek a pomáhala při rozebírání střešních konstrukcí, které hrozily zřícením.

091-300x224 081-300x224 071-300x225

Velitel zásahu poté provedl průzkum situace a vyhodnocení a rozhodl o ukončení zásahu. Na místě zásahu byla ponechána pouze domácí jednotka SDH Měnín, která bude střežit požářiště, ostatní jednotky byly odeslány zpět na své domovské základny.
Naše jednotka poklidila použitou výzbroj a materiál a po předání dílčí zprávy o zásahu byla odeslána zpět na svoji domovskou základnu.
Účast jednotek : HZS Židlochovice, SDH Měnín, SDH Moutnice, SDH Žatčany ,
SDH Blučina, HZS Brno-Lidická a SDH Drnovice
11:00 návrat T 148 CAS 32 na základnu, úklid výstroje a výzbroje, dočerpání vody
do nádrže, vypsání jízdního výkazu, akceschopnost jednotky nahlášena na
Kopis
11:10 návrat druhého zasahujícího vozidla DA Avia 30 – úklid použité výstroje
a výzbroje, vypsání jízdního výkazu, akceschopnost jednotky nahlášena na
Kopis.