Povodně Židlochovice

30.března–04:25   vyhlášen KOPIS výjezd na živelnou pohromu do Židlochovic
                            a Vojkovic – „Povodně“
              04:31   výjezd DA Avia 30 s osádkou 1+7 ( Gargula Josef st. + ml.,
                           Formánek R., Dohnálek Ct., Žáček L., Matula M., Husák Petr,
                           Dostál Richard )
                           Jako seřadiště pro všechny povolané jednotky bylo určeno parkoviště
                           u koupaliště „Oáza“ ve Vojkovicích. Sjelo se zde odhadem na dvacet
                           hasičských sborů a to jak dobrovolných, tak i profesionálních. Naše
                           jednotka se po příjezdu na místo ohlásila u velitele zásahu, který se-
                           známil všechny jednotky se situací na místě zásahu.Vzhledem ke stou-
                           pající hladině řeky Svratky, která hrozila vylitím ze svého koryta,
                           rozhodla protipovodňová komise o postavení ochranné hráze pomocí
                           pytlů naplněných pískem po celé délce hráze od „Oázy“ až po nový
                           most přes řeku v Židlochovicích. Naše jednotka byla vyčleněna na
                           pytlování písku na parkovišti ve Vojkovicích u „Oázy“ a nakládkou
                           pytlů na nákladní automobily, které je rozvážely po celé délce hráze,
                           kde z nich další jednotky stavěly ochranné hráze.
08:30    velitel zásahu odeslal naši jednotku do Nosislavi na vyžádání
              starosty obce. Mužstvo opět pytlovalo písek a stavělo ochrannou
              hráz. Práce trvaly asi 2 hodiny.
11:00    návrat na stanoviště do Vojkovic a pokračování v předešlé práci
11:30  odjezd všech jednotek na stanici HZS Židlochovice, kde probě-
                           hlo seřazení a vyhodnocení provedených záchranných prací.
                           Všem bylo poděkováno a jednotky byly vyzvány k držení neu –
                           stálé bdělosti a pohotovosti.
12:00    odjezd jednotek na domovské základny. Naše jednotka byla ve-
              litelem zásahu poslána při zpáteční cestě na ČOV v Měníně, kde
              měla pomoci místnímu sboru čerpat vodu z čističky, kvůli poru-
              še čerpadla, aby tak nedošlo k přeplnění a vytečení místní kana-
              lizace kvůli velkému množství vody.
14:00    návrat jednotky na základnu : úklid výzbroje a výstroje, pově-
              šení mokrých hadic, umytí DA Avia atd.
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA protipovodnova-hraz-300x190 pytlovani-pisku-300x224 svacina-0-300x189