Technická pomoc – vyvrácený strom

27. 10.2016 byla JSDH Moutnice povolána k Technické pomoci za obec Moutnice, kde se za čerpací

stanicí nacházel nad vozovkou vyvrácený suchý strom, nebezpečně se naklánějící nad vozovku.

Jednotka vyjela na místo v počtu pěti zasahujících hasičů. Po příjezdu na místo a provedeném

průzkumu bylo rozhodnuto, že vyčkáme na plošinu z PS Židlochovice, která na místo směřovala.

Po příjezdu potřebné techniky, byl zastaven provoz na komunikaci a ustavena plošina na potřebné

místo a bylo započato rozřezávaní stromu. Jeden člen naší jednotky asistoval příslušníku HZS přímo

v koši plošiny při řezání, další naši členové se do příjezdu Policie ČR věnovali usměrňování dopravy,

poté ořezu větví a úklidu komunikace.

Po odstranění nebezpečného stromu a úklidu komunikace a použité výbavy se obě jednotky vrátili na

své základny.

Zasahující jednotky: JSDH Moutnice, PS Židlochovice