Technická pomoc v Těšanech

Dne 17.7.2015 chvíli po vyhlášení poplachu na technickou pomoc do Těšan, byl zjištěn nalomený

vzrostlý strom zasahující v nepřehledné zatáčce do vozovky a to u fary v Moutnicích.

Po tomto zjištění nás starosta obce vyslal k jejímu odstranění. Zbytek jednotky, ještě přítomný

v hasičské zbrojnici se taky vybavil potřebnou technikou a vystrojí a vydal se plnit zadaný úkol.

Tohoto úkolu se účastnilo jedno družstvo hasičů (1+3). Po rozřezání části stromu a uklizení dřeva ze

silnice se hasiči vrátili zpět na základnu.