Technická pomoc Těšany

Dne 17.7.2015 v čase 19:28 byla JSDH Moutnice na příkaz KOPIS JmK vyslána k technické pomoci –

nebezpečí do obce Těšany s popisem, dům bez kusu střechy, do kterého teče voda. Po prudké

bouřce, která se okolím prohnala.

Jednotka velmi rychle vyjela s oběma zásahovými vozidly v počtu osmi hasičů. Na místo jsme se

dostavili ještě před domácí jednotkou, velitel prvního našeho vozidla okamžitě začal s průzkumem

místa. Bylo zjištěno, že vlivem silného větru došlo k poškození a utržení části plechové střechy a

vlivem silného deště, došlo k proniknutí vody do bytů, které tak byly zasaženy.

Po dojezdu domácí jednotky byla započata práce na odstranění zbytků plechu ze střechy. Žádaná

plošina pro práci ve výškách bohužel nebyla v dané době dostupná a proto bylo zažádáno alespoň o

posilovou jednotku, kterou se stala PS Hustopeče. Po jejím dojezdu a předání velení došlo k pokrytí již

odkryté a zabezpečené střechy plachtou a dřevěnými latěmi, které na místo dodali zástupci obce. Po

dokončení těchto prací byl zásah ukončen a jednotky odeslány zpět na své základny.

Zasahující jednotky: JSDH Moutnice, JSDH Těšany, PS Hustopeče

Návrat na základnu: 21:40