Výcvik jednotky – motorová pila

V sobotu 9. Března se členové naší jednotky pustili na žádost obce Moutnice do odstraňování
nemocných a nebezpečných stromů na tzv.“ lízalštráse“. Toto kácení bylo vedeno jako činnost
jednotky a praktický výcvik pilařů jednotky.
Během sobotního dne bylo pokáceno asi třicet předem vytipovaných bříz, klestí odklizeno na
hromady, které byly spáleny. Po zlikvidování všech větví a spálení hromad byly ohniště důkladně
prolity a rovněž byl proveden oplach vozovky od zbytků dřeva.
Počet členů jednotky na místě: 8
Doba trvání: 8:10 – 13:15 hod.