Požár trávy – Borkovany

Hned druhým výjezdem v jeden den se stal další požár, ke kterému jsme byly povolaní v pátek 8. 3.
2019 v 15:54. Mělo se jednat o požár trávy menšího rozsahu na terasách za obcí Těšany.
Za čtyři minuty už k místu uháněla naše CAS 32 a zanedlouho i dopravní automobil. Místo, které bylo
zmatečně popsáno se nám nakonec podařilo najít až v katastru obce Borkovany. Požárem byl
zasažen travní porost v kopci na ploše asi 100×100 metrů a vlivem větru se dále šířil. Osádka CAS
rozvinula vedení 3xC a následně útočný proud 6xD, kterým likvidovala frontu požáru. Osádka DA
mezitím nasadila jednoduché hasební prostředky a rovněž bojovala s požárem. V 16:46 se podařilo
požár zasahujícím jednotkám lokalizovat a po důkladném prolití požářiště v 17:37 i úplně zlikvidovat.
Počet zasahujících členů jednotky: 7
Spotřebované množství vody: 6600 litrů
Ujetá vzdálenost: CAS 16km., DA 15km.
Zasahující jednotky: JSDH Těšany, JSDH Moutnice a HS Židlochovice