Technická pomoc 3 – spadený strom Moutnice

Během odstraňování zlomeného stromu u místní školy byl velitel jednotky informován místními
občany o zlomeném stromu spadeném na část rodinného domu. Proto po ukončení zásahu jednotka
ohlásila událost na KOPIS a ten jí dal pokyn v 18:38 k výjezdu na tuto událost.
Na místě byla nalezená částečně rozlomená mandloň spadená na zeď a přístavek rodinného domu.
Jednotka za pomoci nastavovacího žebříku a ruční pilky provedla odříznutí v místě rozlomení a
sundání této části stromu dolů z přístavku.
Tato činnost byla ukončena v 18:48 a jednotka se tak mohla vrátit zpět na svoji základnu.