Technická pomoc 2 – spadlý strom Moutnice

10.7. Po výjezdu naší CAS byl v 18:10 zpozorován v naší obci další zlomený strom, tentokrát u místní
školy. Zbytek členů jednotky proto událost ohlásilo na KOPIS a ten je v 18:12 vyslal s druhým
vozidlem k tomuto místo v počtu 1+5.
Po příjezdu na místo byla nalezena zlomená tůje zasahující přes celý prostor autobusové zastávky
ležící na lavičce. Po příjezdu CAS z předchozí události byla nasazena motorová pila k odříznutí tohoto
stromu a odklizení mimo prostor zastávky. Dále jednotka provedla zametení zasažené komunikace a
rovněž za pomoci trhacího háku stažení polámaných větví, které hrozily pádem na lípě před místní
farou.
Tento zásah byl ukončen v 18:38 a jednotka s oběma vozidly přejela k další události.