Rozsáhlý požár v Hrušovanech u Brna

Poslední červnový zásah naší jednotky byl poněkud netradiční. Z důvodu nasazení velkého počtu
jednotek, které vyjeli v rámci vyhlášeného třetího stupně požárního poplachu k požáru obilí, lesa a
trávy do Hrušovan u Brna, byla naše jednotka svolána k pohotovosti na vlastní požární zbrojnici.
Naše jednotka je dle poplachového plánu pro tyto situace určena, a proto jsme byli od 15: 55 až do
17:57 přítomni v počtu minimálně osmi hasičů na základně, připraveni okamžitě vyjet na místo
profesionálních i dobrovolných jednotek, které bojovali s již zmíněným požárem, na další případnou
událost.
Během této pohotovosti nebylo třeba žádného našeho zásahu a tak po odvolání pohotovosti
operačním střediskem, jsme se mohli vrátit domů.