Pomoc jednotky obci

Dne 28.6. byla jednotka pověřena starostou obce k činnosti jednotky a to očistění automatické
sekačky, která byla nasazena na sečení koryta místního potoka. Bohužel došlo k převrácení této
sekačky do vody a bylo ji proto nutné opláchnout od bahna a dalších nečistot. Toho se ujala naše
jednotka a za pomoci C proudu provedla opláchnutí celého stroje.