Pozvánka na valnou hromadu

POZVÁNKA

Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Moutnicích se koná v pátek 16. 1. 2015
v 18.00 hodin v Hasičské zbrojnici s tímto programem:
Zahájení
Volba volební, mandátové a návrhové komise
Zprávy o činnosti a hospodaření SDH v roce 2014
Volba výboru SDH
Volba delegátů SDH na Okresní shromáždění a do vyšších orgánů SH ČMS
Plán práce na rok 2015
Předání ocenění
Diskuze
Závěr
Účast na výroční valné hromadě je povinností každého člena. Budou se vybírat členské příspěvky ve výši 200 Kč a dorostenci 100 Kč, členský průkaz s sebou.
Jiří Dohnálek Tobiáš Putna
starosta SDH Moutnice velitel SDH Moutnice