Požár travního porostu

Ve stejný den, kdy jsme zasahovali u dopravní nehody, byla naše jednotka v 19:10 povolána mezi

obce Moutnice a Nesvačilka k požáru trávy v příkopě v pásu asi deseti metrů.

Naše jednotka vyjela k požáru oběma vozidly v celkovém počtu 1+7. Po příjezdu se na místě nacházeli

občané, kteří se snažili plameny zastavit kusem koberce. Ihned jsme nasadili D proud k zamezení

šíření požáru a prolití požářiště i kraje přilehlého pole. Po uhašení požáru jednotka uklidila své

vybavení a vyčkala do příjezdu PS Židlochovice, jejíž velitel místo zkontroloval a obě jednotky se tak

mohli vrátit zpět na své základny.

Návrat na základnu: 19:50

Zasahující jednotky: JSDH Moutnice, PS Židlochovice