Požár Šitbořice

Dne 17.3.(sobota) v 15:09 byl vyhlášen poplach požáru trávy v Šitbořicích. 15:15 výjezd Tatry 148 CAS 32 v počtu 1+2(Oprchal Petr+ Dostál Richard, Husák Vít).
Naše druhé vozidlo DA Avia 12 nevyjíždělo protože bylo mimo základnu v Brně-Líšni, kde byla také vetšina našich strojníků a velitelů a to z důvodu právě probíhajícího cyklického školení.
Z informační sms jsme se dozvěděli,že se jedná o požár trávy na poli směrem na Nikolčice. Příčinou požáru bylo nezvládnuté pálení klestí,které se vlivem větru rozšířilo na okolí. Po našem příjezdu jsme zjistili, že zde hoří tráva v kaskádovitém terénu pole.Po nahlášení veliteli zásahu jsme dostali příkaz použít jednoduché hasební prostředky(lopaty) a projít požářiště a uhasit případná lokální ohniska.Našeho dalšího zásahu již nebylo potřeba protože se na místě již nacházeli PS Hustopeče a JSDH Šitbořice kteří hasili hořící okraje požářiště a malou kůlnu na nářadí,kterou se však již zachránit nepodařilo.Po našem projití požářiště a dohašení lokálních ohnisek byla naše jednotka odeslána zpět na základnu. Cca. 16:15 návrat jednotky, uklizení výstroje a výzbroje a nahlášení zpět na KOPIS.
Jednotky: PS Hustopeče, JSDH Šitbořice, JSDH Moutnice.
Zprávu o zásahu vypracoval: Václav Husák