Požár RD Těšany

V úterý 26.6.2012 v 20:55 byl jednotce vyhlášen požární poplach. Z informační sms jsme se dozvěděli, že se jedná o požár nízkopodlažní budovy v obci Těšany, s tím že požár vznikl výbuchem zaparkované motorky v garáži RD.
Výjezd CAS 32 s osádkou (strojník: P.Kohoutek, velitel: P.Oprchal, hasič: S.Hemala),za nedlouho i vyjezd DA 12 s osádkou (strojník: J.Dohnálek, velitel: P.Novotý, hasič: M.Vaculík, L.Dohnálek, V. Husák, P. Novotný, V.Hrdý, S.Urban)
Při příjezdu CAS 32 na místo události, již členové JSDH Těšany prováděli hasební práce a hasili požár v garáži. Nahlásili jsme se veliteli zásahu, a posílili jsme místní jednotku v hašení požáru jedním proudem „D“ s použitím IDP (Saturn S5). Po vniknutí do silně zakouřené garáže jsme započali hasební práce. U prostřed garáže se nacházel zcela ohořelý motocykl, který jsme ochlazoli a dále postupovali dovnitř. Podrobným průzkumem v garáži byly nalezeny mimo jiné 2ks 20l kanystrů od PHM. Tyto kanystry jsme vynesli a rovněž tak ochlazovali. Orientace v garaži nebyla vůbec jednoduchá, protože na nás působil velký žár, celá místnost byla ohořelá a přes všude přítomný dým jsme toho moc neviděli.
Po uhašení, jsme znovu zkontrolovali RD, byla přivolána ZZS pro osobu, která se nadýchla dýmu z požáru. Odvětrali jsme prostory garáže přetlakovou ventilací.
Zásah naše jednotka po dohodě s velitel zásahu ukončila před 22. hod. Návrat na základnu, úklid a doplnění vozidel.