Požár RD Moutnice

Dne 29.11 (úterý) v 11:40 byl JSDH Moutnice vyhlášen poplach. Z informačních sms vyplynulo, že se jedná o požár rodinného domu v obci Moutnice. K povaze a vážnosti situace byl vyhlášen I. st. Po upřesnění místa události, se jednotka dostavila k RD, kde již čekal ohlašovatel události. Veliteli zásahu byla předána zpráva o situaci a vzniku události. Po provedení průzkumu byla zjištěna skutečnost, že došlo k zadýmení prostoru kde je umístěn kotel. Sklepní prostor, ve kterém se kotel nacházel byl silně zakouřen. Jelikož kotel nehořel a nejevil známky po požáru, bylo rozhodnuto, že bude odpojen od elektrické energie a sklepní prostor vyvětrán. Na našem prvotním zásahu se na místo dostavila i profesionální jednotka ze Židlochovic, kterou jsme seznámili se situací. Velitel (HZS) rozhodl použít nucenou ventilaci v podobě přetlakového ventilátoru. Po odvětrání prostor jsme ukončili zásah a vrátili na základnu.