Pořár trávy v Borkovanech

Další požární poplach nám byl vyhlášen dne 2.5. 2012 v 13:59. Má se jednat o požár trávy v Borkovanech, lokalita u drůbežárny. Na místo byl vyslán celý 1.stupeň požárního poplachu.
14:04 výjezd CAS 32 s osádkou: strojník Gargula Josef ml., velitel Novotný Pavel a Husák Václav
Na místo jsme se dostavili jako první a průzkumem byl zjištěn požár trávy a keřů ve svažitém terénu v rozsahu přibližně 80×100 metrů,který byl ovlivněn větrem.Část pozemku byla oplocena starým dřevěným plotem. Ihned jsme zahájili hašení fronty požáru, který se šířil do dvou stran. Nasazen byl „D“ proud. Posléze se dostavili další jednotky a to JSDH Klobouky u Brna s CAS 25 a JSDH Šitbořice také s CAS 25 a začali hasit pravou stranu požáru, který byl rozdělen na dva úseky. Pravému úseku velel Náš velitel Pavel Novotný.
My jsme byli posléze posíleni jednotkou PS Hustopeče. Z důvodu krátké hadice „D“ proudu jsme nasadili vedení čtyř „C“ proudů. Nejprve byly lokalizovány v obou úsecích fronty požáru a poté jsme z obou stran prolévali požářiště a doutnající keře.Posléze byli všechny jednotky odveleny zpět na základny a my jsme měli jěště prolít požářiště pomocí lafetové proudnice.Došlo však k ulomení hřídele kulového ventilu a z toho důvodu jsme nasadili proud „D“.Zcela zlikvidován byl požár v 15:02.
Návrat na základnu přibližně v 15:50 kde jsme umyli použité hadice. Doplnili auto suchými hadicemi a uklidili použitou výzbroj a výstroj.Ihned na základně také došlo k opravě hřídele kulového ventilu na lafetové proudnici. Doplnění Tatry vodou a nahlášení akceschopnosti na KOPIS.