Podpora – činnost jednotky

JSDH Moutnice vyjela dne 27.9.2016 s CAS 32 T 148 k činnosti jednotky na žádost starosty  obce

k dovozu vody na čerpací stanici Bentel v obci Telnice. Po přečerpání celého objemu cisterny (6600

litrů) do nádrže se vrátila zpět na svou základnu. Vše průběžně oznamováno na KOPIS Jmk. Voda

doplněna z nadzemního hydrantu u hasičské zbrojnice Moutnice.