Oslavy 125. výročí založení SDH Moutnice

Ve dnech 3. – 4. 5. 2014 náš sbor oslavil 125. výročí  založení  sboru.  Po důkladných přípravách nadešel onen slavnostní den – 3. květen, kdy se sešla naše členská základna spolu s vzácnými hosty v místní orlovně v Moutnicích.  V 15.00 zahájil slavnostní schůzi náš starosta sboru Jiří Dohnálek a přivítal všechny vzácné hosty – krajského a okresního starostu sdružení hasičů pana Josefa Garguly, Ing. pluk. Václava Špéry, náměstkyni okresního starosty sdružení hasičů paní Janu Štelclovou, vedoucího aktivu zasloužilých hasičů Ladislava Švejdy, spřátelený zahraniční sbor Bratislava – Dúbravka, Ladislava Csearese a další spřátelené sbory z okolních vesnic a okrsku. Následně předal slovo jednatelce Jitce Flodrové, která byla pověřena výborem, aby vedla slavnostní schůzi.

Po zahájení  slavnostní schůze jsme uctili památku  zesnulých hasičů minutou ticha a pronesli krátkou motlitbu s duch. otcem Reném Strouhalem. Následně bylo předáno slovo starostovi sboru Jiřímu Dohnálkovi, který nám přednesl zprávu o činnosti sboru od rané historie až po současnost.

Dalším bodem programu slavnostní schůze bylo předání vyznamenání, pamětních listů a plaket, udělené k této příležitosti oslav 125. výročí.

spol

Po slavnostním předání ocenění jsme umožnili našim hostům o pronesení pár slov. Jako první nás pozdravil Ing. pluk. Václav Špéra , krajský a okresní starosta p. Josef Gargula  ač je to náš dlouholetý člen, předal nám pozdravy z vyšších míst a seznámil nás, co čeká náš jihomoravský kraj v nejbližší době – pořádání Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu SH ČMS v prvním týdnu v červenci a následně za čtrnáct dní bude pořádat kraj  Pardubický  – Mistrovství světa dorostu a juniorů v požárním sportu.  Podělil se s námi o zážitky z hasičské poutě na sv. Hostýně a ve Křtinách. Na závěr popřál našemu sboru, aby se mu nadále dařilo jako dosud. Poděkování za naši dosavadní činnost jsme obdrželi i od starosty obce pana Ing. Pavla Drahonského a popřál nám hodně sil do další činnosti.

Pozdravení nám také předal náš spřátelený sbor z Bratislavy – Dúbravky, který ocenil naši spolupráci medailí za spolupráci III. stupně. Obdrželi jsme i milé pozvání na oslavy sv. Floriána a hasičskou pout v Šaštíně.

Pozdrav a omluvu za neúčast nám vyřídil náš dlouholetý přítel našeho sboru Ladislav Cseares za spřátelený sbor Z Maďarska – Mosonšolnoku.

Hosté ze sboru Brno – Slatina nás také pozdravili a pozvali nás na oslavy založení jejich sboru v Brně – Slatině.

Pozdravil nás i zástupce sboru SDH Sokolnice pan Jiří Krejčí, starosta okrsku p. Oldřich Tichý a vedoucí aktivu zasloužilých hasičů pan Ladislav Švejda.

Po předání zdravic našich hostů jsme oficiální slavnostní schůzi ukončili přípitkem a výbornou večeří, kterou nám připravila restaurace Maryša v Těšanech. Poté následovala neoficiální část těchto oslav a to posezením s příznivci našeho sboru a cimbálkou Zádruha s Dolních Bojanovic pod vedením pana Miroslava Klubuse až do pozdních večerních hodin.

V neděli jsme se sešli u hasičské zbrojnice v 10.00 a společným průvodem  v čele s našim historickým praporem  se zúčastnili mše sv. za všech3ny žijící a zemřelé hasiče, při příležitosti oslav založení sboru a svátku sv. Floriána. Po mši sv. bylo požehnáno nové zásahové dopravní vozidlo Renault Trafic a na památku těchto oslav byl zasazen pamětní strom u hasičské zbrojnice.

Po celou neděli si mohli návštěvníci prohlédnout hasičskou zbrojnici s výstavou historické dokumentace našeho sboru. Také byla otevřena k nahlédnutí i čerstvě dokončená půdní vestavba. Volná zábava pokračovala za hasičkou posezením s přáteli našeho sboru u dobrého pivního moku a něco dobrého na zub jak z udírny, tak i z grilu. Velké a nefalšované díky patří všem, kteří se podíleli nejen na přípravě těchto oslav, ale i členům naší základny, kteří ve svém volném čase udělali obrovský kus práce na půdě, aby vypadala tak jak jsme si ji mohli prohlédnout.

renda

Více fotografii z této akce naleznete na :  http://bony-s.rajce.idnes.cz/4.5.2014_SDH_Moutnice_125_let%2C_mse_a_sveceni_auta/