Narušení vodní stavby – Moutnice

Dne 16.6. 2017 v 19:22 byla JSDH Moutnice povolána k technické pomoci. Jednalo se o narušenou
vodní stavbu, kterou narušovala tekoucí voda.
Po příjezdu na místo, kde se nacházel starosta obce a průzkumu bylo zjištěno, že z důvodu oprav
spádového stupně byl stavební firmou přehrazen místní potok a kvůli intenzivním srážkám voda
nestíhala odtékat připravenou trubkou a voda hrozila vylitím ze svého koryta.
Proto byly nasazeny obě čerpadla Heron z naší výbavy k odčerpání vody. Po snížení hladiny v místě
jednotka již za spolupráce s PS Židlochovice provedla opravu náhradního odtoku a po uklizení
použitého vybavení se vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu: 21:15