Záchrana osoby pomocí AED – Těšany

Posledním zásahem pro jednotku SDH Moutnice v roce 2019 byla žádost ZZS o výjezd k resuscitaci
pacienta s využitím AED do obce Těšany a to dne 29. 12. 2019 v 21:50.
Za tři minuty od vyhlášení poplachu už byli členové jednotky na cestě k zásahu s dopravním
automobilem. Po příjezdu prováděli členové jednotky resuscitaci a po příjezdu ostatních složek IZS
s nimi spolupracovala na místě.
Počet zasahujících členů jednotky: 4 + 6 členů záloha na základně
Návrat na základnu ve 22:39