Záchrana osoby – Brno-Tuřany

Při návratu ze zásahu na dálnici D2 jednotka v Brně – Tuřanech zpozorovala zraněného muže na kraji
silnice, který nemůže vstát a krvácí z úst.
Jednotka okamžitě provedla bezpečné ustavení techniky, usměrnění dopravy a vyšetření zraněného
muže. Dále se na místo dostavila žena, která nás informovala, že již volala ZZS. Všechny zjištěné
skutečnosti byly nahlášeny na KOPIS, který potvrdil, že ZZS je již na cestě. KOPIS jsme upřesnili
adresu zásahu. Do příjezdu ZZS byl muž kontrolován, přesunut do stínu a snažili jsme se zjistit důvody
jeho zranění. Rovněž jsme prováděli řízení dopravy v místě zásahu.
Po příjezdu ZZS byly všechny zjištěné informace předány zasahujícím záchranářům a po vyšetření
jsme pomohli s naložením pacienta do sanitního vozu.
Po předání pacienta ZZS jednotka pokračovala v cestě zpět na svoji základnu.