Transport pacienta – Moutnice

Poprvé v roce 2021 bylo třeba zásahu naší jednotky 5.1. v 15:55. Byli jsme vysláni k transportu
pacienta z prostoru ubytovny sportovního klubu Moutnice na žádost ZZS.

Na místo se dostavily oba Moutnické vozy a po domluvě a průzkumu na místě bylo zjištěno, že na
místě nemáme vhodný technický prostředek, kterým bychom mohli pacienta bezpečně a šetrně
snést. Poté se na místo dostavil velitel čety z HS Židlochovice, potvrdil naše informace a požádal o
vyslání CAS 20 HS Židlochovice, kde se nachází transportní vana. Během doby cesty CAS 20 na místo
jednotka provedla vynesení všech předmětů z plánované cesty kudy bude pacient vynesen aby byl
transport co možná nejjednodušší. Po příjezdu CAS 20 byl pacient naložen na transportní vanu,
snesen do sanitního vozu a předán osádce.

Návrat na základnu: 16:46
Počet zasahujících členů jednotky: 8