Technická pomoc ZŠ Židlochovice

12.3.2016 v čase 17:36 vyjela jednotka v rámci stáže na PS Židlochovice na pokyn KOPIS HZS JmK

k technické pomoci do Základní školy Židlochovice na Ulici Tyršova k technické pomoci s tím, že došlo

k poruše přívodu vody a část školy je zaplavená.

Jednotka vyjela s dopravním automobilem, se kterým byla přítomna na stáži v početním stavu 1+4.

Na místě jsme byli za tři minuty od vyhlášení poplachu a po provedeném průzkumu společně

s velitelem zásahu, bylo rozhodnuto o povolaní místní dobrovolné jednotky, která je vybavená

čerpadlem s menší sací výškou. Naše jednotka nejprve provedla vynesení elektrických zařízení ze

skladu elektrotechniky mimo dosah vody a poté naháněla za pomocí smetáků a lopat na sníh

zapůjčených od správce budovy nahánění vody k čerpadlu JSDH Židlochovice.

Po této činnosti, protože se již blížila 19. hodina a tím konec naší stáže, jsem dostali pokyn od V.Z.

k přípravě na odjezd zpět na stanici.

Na stanici se naše jednotka dostavila v 19:16 a následně se vrátila zpět na domovskou základnu.

20160312_180542 20160312_182345