Technická pomoc – Těšany

Dne 24. Května v 8:56 byla naše jednotka povolaná do Těšan ke spolupráci při odstraňování následků
bouřky, která se přes obec prohnala během nočních hodin a zanechala za sebou spoustu škod.
Jednotka na místo vyrazila s oběma vozidly s celkem pěti hasiči. Na místě jsme se nahlásili veliteli HS
Židlochovice, který nám vydal patřičné rozkazy. Naše jednotka měla za úkol spolu s profesionální
jednotkou odstraňovat nánosy bahna a oplach vozovky v zasažené ulici. Po odstranění bahna jsme
dostali další rozkazy a to odstranění dalšího nánosu bláta v jiné části obce, dále odstranění zlomených
větví stromů v areálu základní školy a kontrolu všech stromů, nebo asistenci při ustavování plošiny při
odstraňování poškozené části stromu.
Po splnění všech úkolů byla jednotka odměněna obědem v místní restauraci a v 13:07 se vrátila zpět
na svoji základnu.
Zasahující jednotky: HS Židlochovice, JSDH Moutnice
Ujetá vzdálenost CAS i DA 12 km.
Spotřebovaná voda na oplach vozovek: 13 200 litrů.