Technická pomoc – Moutnice

V sobotu 13. 7. spěchali členové zásahové jednotky do hasičky ještě jednou. Tentokráte byla naše
jednotka vyslaná k technické pomoci – zatopenému sklepu rodinného domu v naší obci.
K čerpání jsme vyjeli s oběma vozidly. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o zatopený sklep rodinného
domu z neznámé příčiny. Jednotka na vyčerpání vody nasadila elektrické kalové čerpadlo a následně i
motorové čerpadlo Heron ze své výbavy. Po odčerpání se jednotka pustila do úklidu použitého
vybavení a pomohla také majiteli s instalací jeho vlastní čerpadla na dočerpání zbylé a další
nastupující vody. Majiteli bylo doporučeno vyhledat kontrolu vodárenských pracovníků z důvodu
podezření na prasklý přívod vody a poté se jednotka vrátila zpět na svoji základnu.

Počet zasahujících členů jednotky: 9
Čas zásahu: 19:59 – 21:58 hod.