Technická pomoc – likvidace hmyzu

21. 8. 2019 byla JSDH Moutnice vyslána v podvečerních hodinách do obce Těšany k likvidaci sršního
hnízda na půdě rodinného domu.

Jednotka k zásahu vyjela s technikou CAS 32 T148 v počtu 1+2. Po příjezdu na místo, bylo nalezeno
sršní hnízdo na půdě domu, ve kterém žijí i tři malé děti a jsou ohrožovány létajícím hmyzem.
Proto bylo rozhodnuto o vybavení dvou členů ochrannými prostředky proti hmyzu a pomůckami
k likvidaci a hnízdo o velikosti fotbalového míče bylo zlikvidováno.

Zasahující jednotka: JSDH Moutnice
Čas zásahu: 18:43 – 19:26