Stáž Židlochovice

Jako každý rok i letos se jednotka účastnila odborné stáže na hasičské stanici v Židlochovicích v rámci
odborné přípravy a prohlubování znalostí členů naší jednotky. Tentokrát se do Židlochovic vydalo pět
členů jednotky 30. Března a to s dopravním automobilem.
Po předání směn proběhlo školení bezpečnosti na stanici, příprava zásahových oděvů na určené
místo a poté jsme se již pomalu pustili do prvního tématu školení , ne však na dlouho. Hned v 7:58
jednotka vyrazila k údajně nahnutému stromu hrozícím pádem do obce Modřice, ul. Vídeňská. Po
příjezdu bylo zjištěno, že žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí a mohli jsme se tak vrátit zpět na
stanici. Po návratu jsme dokončili školení první pomoci, probrali postupy použití AED a další
zdravotnické postupy.
Poté jsme pomohli s úklidem stanice a pustili se do dalšího tématu školení, tentokrát komunikace,
radioprovoz atd.. Ani toto téma jsme však v klidu nedokončili, před polednem jsme vyrazili k požáru
lesního porostu do obce Ořechov, na místě bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach a my se tak
mohli vrátit zpět.
Po obědě jednotka pokračovala ve školení a ani tentokrát se to neobešlo bez narušení poplachem. Do
třetice jsme vyrazili k požáru budovy do obce Pohořelice. Zde se jednalo o požár obložení na
novostavbě. Požár malého rozsahu byl zakrátko uhašen a my se tak opět vrátili k načatému tématu
našeho školení.
Po zbytek naší stáže již panoval klid a my mohli provádět praktický výcvik, který byl pro všechny
zúčastněné velmi přínosný.
Za veškeré předané zkušenosti velmi děkujeme všem členům směny C, kteří nám velmi ochotně vše
rádi vysvětlili a předvedli.