Požár – Vyvezený odpad

17. ledna – 19:10  vyhlášen KOPIS požár vyvezeného odpadu z předešlého zásahu
                           Odpad hořel v silážní jámě v areálu statku, kam byl vyvezen.
             19:15    výjezd CAS 32 s osádkou 1+3 (Oprchal Petr, Gargula Josef ml.,
                            Formánek Roman, Dostál Zdeněk)
                            Další členové výjezdové jednotky drželi pohotovost v hasičské
                            zbrojnici do zrušení operač. střediskem: Gargula Josef st.,
                            Havránek Václav, Husák Petr, Husák Vít ml.
                            Po příjezdu na místo zásahu se naše výjezdová jednotka nahlásila ve-
                            liteli zásahu a plnila dané úkoly dle jeho rozkazu. Oheň byl rozšířen
                            pouze lokálně a tyto jednotlivá ohniska se kropila lafetou. Po uhaše-
                            ní bylo ještě požářiště prozkoumáváno termokamerou a na místě by-
                            la ponechána místní jednotka na hlídání.
              20:45   návrat jednotky na základnu – doplnění vody a výzbroje