Požár trávy,lesního porostu a slámy v Otmarově

16.30 vyhlášen KOPIS

16:35 výjezd T148 CAS 32 s osádkou 1+2 ( Formánek R.,Oprchal Petr a Riedl Zdeněk )

16:40 výjezd DA Avia 30 s osádkou 1+4 ( Kohoutek P.,Putna T.,Husák P.,Dostál Z.,Dostál R.,)

strniste-300x225

Již při příjezdu na místo zásahu bylo patrné,že požár je již lokalizován a další

rozšíření již nehrozí.Jednalo se o nedovolené vypalování slámy,které již zlikvido-

vala jednotka ze Sokolnic,která se na místo zásahu dostavila jako první.Naše

jednotka se po příjezdu na místo zásahu nahlásila veliteli zásahu,

velitel-zasahu-300x225

ten ji oznámil,

že ji k zásahu již nebude potřebovat.Proto jsme se po vypsání dílčí zprávy o zá-

sahu vrátily zpět  na základnu.

kolegove-z-okoli-300x225

17:15 návrat obou jednotek,vypsání jízdních dokladů a nahlášení zpět na KOPIS.