Požár trávy,lesního porostu a slámy v Nesvačilce

18:50 vyhlášen KOPIS

18:56 výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+3 ( Matula M.,Dostál Z.,Husák V, ml  a

Dohnálek J. ml.)

Další členové zásahové jednotky drželi pohotovost v hasičské zbrojnici : Havránek

V., Vymazal Fr., Husák Petr, Dostál R., Formánek R., Novotný Pavel.

            Naše jednotka se na místo zásahu dostavila jako první, ještě před příjezdem

            profesionálních hasičůz Židlochovic. Místo zásahu se nacházelo po levé straně

            silnice při příjezdu od Moutnic, jěště před Nesvačilkou . Již při příjezdu na místo

            zásahu bylo patrno, že se jedná o nedovolené vypalo-vání slámy na poli. Naše

            jednotka začala ihned hasit hořící slámu pomocí lafetové proudnice a v podstatě

            požár lokalizovala ještě před příjezdem ostatních jednotek ze Židlochovic, Sokolnic

            a Žatčan. Velitel zásahu ze stanice Židlochovice zkontroloval požářiště a po

           dohašení posledních lokálních ohnisek požáru zásah ukončil. Jednotka mu

           odevzdala zprávu o zásahu a byla    odeslána zpět na základnu.

19:45 návrat jednotky na domovskou základnu, doplnění cisterny vodou, vypsání

           jízdního  výkazu, doplnění vozidla suchými hadicemi a ohlášení na KOPIS.