Požár trávy,lesního porostu a slámy na cestě mezi Moutnicemi a Těšany

23:35 vyhlášen KOPIS požár trávy, lesního porostu a slámy mezi Těšanami a
Moutnicemi,Jednalo se o požár stohu balíků slámy družstva Agro Monet Moutnice
na obslužné komunikaci vedoucí od Těšan směrem k zemědělskému družstvu
( zhruba 0,5 km od Těšan )
23:44 výjezd DA Avia 30 s osádkou 1+5 ( Kohoutek Petr, Riedl Zdeněk,Husák Petr,
Dostál Richard, Novotný Pavel a Urban Svatopluk )
Další členové zásahové jednotky drželi pohotovost v hasičské zbrojnici :
Formánek R., Novotný Petr, Dostál Zdeněk, Dohnálek Ctibor.
Již při výjezdu z naší obce po státní silnici směrem na Těšany byly v dálce vidět
nepřehlédnutelné plameny a bylo zcela jednoznačné, že již zachvátily celý stoh.

neni-co-hasit-300x225

Na místě zásahu se již nacházela jednotka z SDH Těšany, která rozvinula jeden
bojový „B“ proud, nicméně bylo jasné, že veškerá snaha o uhašení by byla marná.
Mezitím se dostavila i jednotka profesionálních hasičů ze Židlochovic, která si
ihned převzala velení zásahu. Velitel zásahu po průzkumu požářiště došel
k jednoznačnému rozhodnutí, že stoh slámy se nechá vyhořet, protože již není
možné jej v této fázi uhasit.

svatopluk-300x225

Stoh se nacházel po levé straně obslužné komunikaci v
poli a hořící plameny neohrožovaly žádný majetek a proto bude mnohem
efektivnější nechat stoh vyhořet. Policie ČR, která semezitím dostavila na místo
kontaktovala majitele pozemku a stohu firmu Agro Monet.Její zástupce (předseda
družstva) se po krátké chvíli dostavil na místo zásahu, aby předběžně odhadnul
škody, které družstvu tímto požárem vznikly. Rovněž veliteli zásahu sdělil, že stoh se
nachází na katastrálním území patřícím do Těšan. Velitel zásahu po krátképoradě
rozhodl o tom, že na místě zůstane pouze jednotka SDH Těšany, která zde
budezajišťovat požární dozor nad vyhořívajícím stohem. Ostatní jednotky, včetně naší,
byly odeslány zpět na domovské základny.
Zpráva o zásahu bude dodána dodatečně v elektronické podobě.
01:00 návrat jednotky na základnu, úklid výstroje, vypsání jízdního výkazu, nahlášení na
KOPIS

a-je-po-stohu-300x225