Požár trávy – Šitbořice

V pátek 26.4. 2019 práve když se hosté scházeli na rozlučku se svobodou dvou našich členů se
v Moutnicích v čase 19:27 opět rozezněla siréna. Naše jednotka byla vyslaná k požáru trávy ve
vinohradu v obci Šitbořice.
Ve zbrojnici bylo již dostatek členů naší jednotky a proto byl výjezd opět velmi rychlý. Na místo jsme
se dostavili jako druhá jednotka, hned za domácí JSDH Šitbořice. Domácí jednotka měla požár pod
kontrolou a my jsme se tak zanedlouho mohli vrátit zpět na naši základnu.
Počet zasahujících členů jednotky: 9
Ujetá vzdálenost: 18 km