Požár trávy – Šitbořice

Již čtvrtým výjezdem v Březnu roku 2017 pro naši jednotku byl ten ze 27.3.2017 kdy nám byl vyhlášen

v 15:55 poplach a byli jsme informováni, že došlo k požáru trávy v Šitbořicích u rybníka na ploše

50×50 metrů.

JSDH Moutnice vyjela s oběma vozidly v celkovém počtu 1+7. Jednalo se o požár rákosu, trávy a

dřevin u hráze rybníka za obcí na ploše asi 70×100 metrů. Na místo se nejprve jako druhá v pořadí

dostavila osádka našeho dopravního automobilu a ta po domluvě s velitelem zásahu (velitel JSDH

Šitbořice) započala hašení za pomocí jednoduchých hasebních prostředků s cílem zastavení šíření

fronty požáru. Dále se na místo dostavila i naše cisterna a byla ustavena na druhé straně požářiště,

kde se požár dále rozšiřoval a bylo zde intenzivní plamenné hoření. Osádka cisterny ihned nasadila D

proud a po zastavení plamenů se věnovala prolití požářiště. Po důkladném prolití a kontrole

termokamerou bylo rozhodnuto, že požár je již zlikvidován a můžeme se tak vrátit zpět na naši

základnu.

Návrat na základnu 18:15.

Zasahující jednotky: JSDH Šitbořice, JSDH Moutnice, PS Hustopeče

Spotřebované množství vody: 3000l.