Požár trávy – Nesvačilka

Jednalo se o požár trávy na ploše asi 30×60 metrů na konci obce u ČOV. Jednotka se na místo
dostavila jako první a na hašení okamžitě nasadila D proud. Poté byla doplněna domácí jednotkou,
která na hašení nasadila jeden proud C. Dále se na místo dostavila jednotka PS Židlochovice, jejíž
velitel si převzal velení a po likvidaci jednotky odeslal zpět na základny.
Počet zasahujících členů jednotky: 5
Spotřebovaná voda: 3000l