Pohotovost na vlastní zbrojnici – zajištění hasebního obvodu

Ve stejný den jako vyhlášený poplach na požár trávy, čili 16.4.2019, se rozezněla siréna v Moutnicích
ještě jednou, a to v 17:49. V druhém případě byla naše jednotka svolána na svoji základnu k držení
pohotovosti a zajištění hasebního obvodu za HS Židlochovice, která zasahovala u většího požáru
skládky v Žabčicích.
Ihned po zajištění dostatečného počtu hasičů jednotka kontaktovala KOPIS a informovala ho, že je
jednotka v pohotovosti na základně a vyčkává dalších případných pokynů. Následný čas na základně
byl využit ke kontrole techniky, úklidu garáže a také školení, tentokrát použití lezecké techniky.
Pohotovost, při které po celou dobu nemusela naše jednotka nikde zasahovat, byla ukončena v 22:09
hod.