Požár trávy – Moutnice

Hned další den vyjela naše jednotka k další události a to opět v naší obci. 23. 8. 2018 v 13:56 byl
vyhlášen poplach jednotce z důvodu požáru trávy u místní orlovny.
Jednotka byla na místě události za čtyři minuty a bylo zjištěno, že při řezacích pracích, které prováděl
pracovník firmy, která prováděla rekonstrukci průtahu naší obce došlo k odlétnutí jisker do suché
trávy, která začala hořet. Pracovník ihned po zpozorování požáru kontaktoval hasiče na čísle 150 a dal
se do hašení požár mokrým hadrem. Při příjezdu naší jednotky měl požár již téměř uhašen a na naší
jednotce tak bylo odvolat všechny ostatní povolané jednotky a zasaženou plochu 5×20 metrů prolít
vodou. Jednotka také prováděla řízení provozu na komunikaci a zkontrolovala oznamovatele, zda
nemá popáleniny nebo jiné poranění.
Po ukončení těchto úkolů se jednotka vrátila v 14:17 zpět na základnu.
Počet zasahujících členů: 7
Zasahující jednotka: JSDH Moutnice