Požár slámy v Těšanech

Dne 21.9.2015 v 19:45 byla JSDH Moutnice vyslána na příkaz KOPIS JmK k požáru slámy na poli u

obce Těšany o rozloze 20×20 metrů.

Jednotka vyjela s oběma vozidly v celkovém počtu 1+7. Na místo zásahu, které nebylo zpočátku

jednoduché nalézt, se jednotka dostavila jako první a zjistila, že se jedná o pálení zbytků slámy hned

na několika místech pole. Požár již sám uhasl a proto bylo pouze požářiště prolito na místech, kde se

nacházely žhavé části po pálení. Po příjezdu ostatních jednotek a profesionální jednotky z Židlochovic,

jejíž velitel si převzal velení a místo zkontroloval, byly všechny jednotky odeslány zpět na základnu.

Návrat na základnu 20:40.