Požár rákosí – Těšany

Dne 2. 4. 2019 byla jednotka vyslána KOPIS Jmk k požáru rákosí za obcí Těšany. Na místo jsme se
dostavili jako první jednotka v pořadí a na postupující frontu požáru suchého rákosí, který zasáhl
plochu asi 150×5 metrů jsme nasadili D proud z naší CAS a také jednoduché hasební prostředky.
Poté se na místo dostavila CAS JSDH Těšany a HS Židlochovice se dvěma cisternami. Celé požářiště
bylo společnými silami řádně prolito a po likvidaci se všechny jednotky vrátili zpět na své základny.
Spotřebované množství vody 2000 litrů
Počet zasahujících členů jednotky: 9
Ujetá vzdálenost: 12 km.
Čas zásahu: 17:42 – 18:33