Požár rákosí – Borkovany

K dalšímu zásahu, opět do Borkovan, byla JSDH Moutnice povolána 12.4.2017 v 17:59. Mělo se

jednat o požár rákosu 50×50 metrů.

Na místo se naše jednotka vydala v počtu 1+8, oba automobily do pěti minut od vyhlášení poplachu.

Při jízdě na místo, nám u odbočky na Velké Hostěrádky osádka CAS JSDH Klobouky signalizovala, že

touto cestou se k místu nelze dostat a proto jsme se otočili a pokračovali za Klobouckou jednotkou.

K místu jsme se nakonec dostali průjezdem přes bývalé JZD Borkovany. Na místě byl zjištěn požár

rákosu na kraji malého rybníka a potoka na ploše asi 100×100 metrů. Požár se šířil již pouze na

několika málo místech a k jeho lokalizaci byl nasazen jeden VTP. Naše jednotka zasahovala pouze

jednoduchými hasebními prostředky. Po celkové likvidaci, která proběhla přibližně 30 minut od

vyhlášení poplachu, jsme odjeli zpět na základnu.

Návrat na základnu: 18:49

Zasahující jednotky: JSDH Šitbořice, JSDH Klobouky, JSDH Moutnice a PS Židlochovice

Ujetá vzdálenost: CAS 32 i DA 26 kilometrů