Požár pole – Moutnice

Prvním prázdninovým zásahem jednotky byl požár pole u naší obce dne 3. 7. 2018 v 12:52. Na příkaz
KOPIS jsme vyjeli k požáru posečeného obilného pole na ploše 10×10 metrů s tím, že se požár rychle
šíří.
Na místo jsme se dostavili 9 minut po vyhlášení poplachu a okamžitě jsme započali bojovat s frontou
požáru a to za pomoci lafetové proudnice a jednoduchých hasebních prostředků. Požár nakonec
pohltil plochu asi 3500 metrů čtverečních. Posléze se na místo dostavili ostatní jednotky prvního
poplachového stupně a pomohli nám s likvidací. Po likvidaci požáru byla naše jednotka velitelem PS
Židlochovice odeslána zpět na svoji základnu.
Odjezdem na základnu nám boj s požárem ještě neskončil. Při doplňování vody do cisterny u hasičské
zbrojnice jsme byli radiostanicí operačním důstojníkem povoláni zpět na místo zásahu s tím, že došlo
ke znovuvzplanutí. Po příjezdu na místo se zde ještě nacházela PS Židlochovice a bojovala s požárem
jiné části pole. Požár tentokrát zasáhl plochu asi 7500 metrů čtverečních. Společně s profesionální
jednotkou jsme jej opět zlikvidovali. V čase 14:00 jsme odjeli zpět na naši základnu.
Jako příčina byla stanovena technická závada na kombajnu, který prováděl žňové práce na tomto
poli.
Spotřebované množství vody: 9 600litrů.
Počet zasahujících členů naší jednotky: 6